MENU

ME branding

Het bedrijf richt zich voornamelijk op creëren van een imago, en het kunnen etaleren van jezelf en de diensten die je aanbiedt. Het logo bevat een silhouet van een gezicht, want voor ons meteen duidelijk werd is dat de persoonlijke verbinding juist zo belangrijk is in dit bedrijf. ME Branding heeft niet alleen een persoonlijke verbinding met haar klanten, maar bewerkstelligt ook het vergroten van diens netwerken.