MENU

Maree van Der Linden

Dit artwork hebben we gemaakt op basis van een bestaande foto en dit te gaan combineren met twee elementen, namelijk water en vuur. Het geeft een bepaald contrast weer, maar tegelijkertijd verbindt het deze twee natuurlijke
elementen op aarde met elkaar. De donkere achtergrond laten de twee basiskleuren nog meer opvallen.